WEB TV
Konya

HAYVANCILIKTA KIŞA HAZIRLIK

Bereketli bir yaz döneminden sonra Anadolu’muzun her köşesinden önce annelerimizin her sene olduğu gibi bu senede renkli kışa hazırlıkları görüntüleri...

HAYVANCILIKTA KIŞA HAZIRLIK

LAKTASYONDAKİ İNEKLERDE KABA YEMLERİN KULLANIMI

 Laktasyon boyunca besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için kaba yem tüketimi yeterli olmayabilir. Bu nedenle;

  1-) Günlük tüketilmesi gereken kaba yem, kaba yemin kalitesi ve canlı ağırlık dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

  2-) İhtiyaçların karşılanmasında kaba yem tüketimi kontrol edilmezse, yüksek süt üretimi için gerekli

Olan dane yem tüketimine yer kalmayabilir.

  3-) Kaba yemlerden alınması gereken kuru maddenin yarısı kuru ot, diğer yarısının ise silajdan karşılanması uygundur.

  4-) Günde birkaç kere yemleme ile kaba yem tüketimi arttırılmalıdır, bu yapılırken kaba yem çeşitliliği sağlanmalıdır.